ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[Τελευταία ανανέωση 06.09.2018]

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Δέσμευσή μας είναι να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο, κατάλληλο και διαφανή. Αφιερώστε λίγο από τον χρόνο σας για να διαβάσετε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους κύριους βασικούς όρους της. 

Στο πλαίσιο αυτό, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση [email protected]

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας (εφεξής «Πολιτική») έχει δημιουργηθεί από την «BIG LITTLE ONES IKE», ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας και των πελατών του e-shop μας (εφεξής «χρήστες» και «πελάτες»), και αποτυπώνει τον τρόπο επεξεργασίας τους.  

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ), και πληροί την υποχρέωσή μας περί γνωστοποίησης και ενημέρωσης των χρηστών και πελατών μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Με την με οποιονδήποτε τρόπο παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών προς εμάς (εγγράφως, ηλεκτρονικώς, μέσω της ιστοσελίδας μας, σελίδων μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης κοκ), αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων  με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται και αποτελεί τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν κάθε  χρήση της ιστοσελίδας μας, συναλλαγή ή εν γένει αλληλεπίδραση, από την οποία μπορεί να προκύψει λήψη προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία μας. 

ΙΙ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Η «BIG LITTLE ONES IKE» δηλώνει, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και πελατών της διέπεται από την παρούσα Πολιτική και τους κανόνες των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και δεσμεύεται, ότι η παρούσα Πολιτική και κάθε σχετική πρακτική της θα αναμορφώνεται και προσαρμόζεται πάντα στις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ειδικότερα δηλώνουμε ότι : 

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών μας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους αυτά συλλέγονται και αναφέρονται παρακάτω ή με άλλο τρόπο γνωστοποιούνται στους χρήστες και πελάτες μας.
 • Λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό σύννομο, θεμιτό και διαφανή τρόπο.
 • Επεξεργαζόμαστε όσα δεδομένα είναι, κατ’ ελάχιστον, απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς και τα τηρούμε για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας ή μέχρι την άρση της συγκατάθεσης των χρηστών και πελατών μας.

ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «BIG LITTLE ONES IKE – ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΠΙΤΙΟΥ», η οποία εδρεύει στην Βάρη Αττικής (Πανός 7), με ΑΦΜ 800923670 /Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (τηλ.: 210 8996210), στην οποία και μπορούν να απευθύνονται οι χρήστες και πελάτες μας, για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν ανακύπτει, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  [email protected].

 

ΙV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε 

Η Εταιρεία μας  επεξεργάζεται  τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών της:

 • Πλήρες ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία αλληλογραφίας – διεύθυνση 
 • Αριθμούς σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου 
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), 
 • ΑΦΜ   – Δ.Ο.Υ – Επάγγελμα. (στην περίπτωση που επιθυμείται η  έκδοση τιμολογίου)
 • Ημερομηνία γέννησης 
 • Αριθμό και ημερομηνία λήξεως πιστωτικής κάρτας, καθώς και τον τριψήφιο κωδικός ασφαλείας (στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας). Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας συλλέγονται προσωρινά κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, όμως, δεν αποθηκεύονται, άλλως, διαγράφονται από τα αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας. Οι χρήστες μεταφέρονται απευθείας σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον μέσω των διαδικασιών του Πρωτοκόλλου SSL. 
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας (σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων). 

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα και το e-shop μας, συλλέγονται αυτόματα δεδομένα, μέσω χρήσης cookies, google analytics και λοιπών τεχνικών μεθόδων, όπως:

 • Η IP διεύθυνση (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου)
 • Δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο ή σε σχέση το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε ή σχετικά με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε, ημερομηνία και διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, τύπος και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα). 

Τα ανωτέρω στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας τα χορηγείτε, ήτοι κατά περίπτωση για να διαχειριστούμε της εγγραφή σας ως πελάτη, για την εκπλήρωση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης (π.χ. πώληση, τιμολόγηση, παράδοση, διαχείριση παραπόνων), για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που μας έχετε υποβάλει, για σκοπούς marketing (π.χ. αποστολή ενημερωτικού υλικού), για την διεκπεραίωση διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή δώρου). 

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε με χρήση αυτοματοποιημένων τεχνικών μέσων, κάθε φορά που:

 • επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, 
 • κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας (πώληση προϊόντων) μέσω του e-shop μας, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας ή μη ολοκλήρωσης της παραγγελίας, 
 • εγγράφεστε στη φόρμα εγγραφής πελάτη,
 • εγγράφεστε στη φόρμα μας για τη λήψη ενημερωτικού υλικού (newsletter) και άλλων διαφημιστικών – προωθητικών ενεργειών, 
 • συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τις φόρμες επικοινωνίας και εν γένει τις φόρμες για την υποστήριξη της πώλησης (φόρμα υπαναχώρησης από πώληση, επιστροφής προϊόντος κ.λπ.), καθώς και 
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για οποιαδήποτε αιτία.  

Χρήση Cookies 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, στο κινητό ή το tablet σας και κάθε άλλη συσκευή, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και το e-shop μας και καταγράφουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας, όπως τις προτιμήσεις σας και αν έχετε επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπό μας. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας γιατί μας βοηθούν να σας παρέχουμε μία καλύτερη, γρηγορότερη (βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων) και ασφαλέστερη περιήγηση, καθώς και για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και της εταιρείας μας. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις προσωπικές ανάγκες των χρηστών και πελατών μας, στα ατομικά ενδιαφέροντά τους, με βάση δεδομένα που λαμβάνουμε και να ενισχύσουμε το φιλικό προς τους χρήστες – πελάτες μας χαρακτήρα της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, τα Cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) και να τις χρησιμοποιήσουμε κατά την περιήγησή σας και στις μελλοντικές επισκέψεις.

Κάθε φορά που εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα www.biglittleones.gr ή επισκέπτεσθε το e-shop μας, που διατίθεται μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε δεδομένα σας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, μέσω της χρήσης cookies, όπως: 

 • Δεδομένα (τεχνικές πληροφορίες) ώστε να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας (π.χ. IP διεύθυνση, χρησιμοποιούμενος browser κ.λπ.).
 • Δεδομένα γεωεντοπισμού, π.χ. σημείο πρόσβασης wi-fi.
 • Δεδομένα αναφορικά με τις σελίδες, στις οποίες περιηγηθήκατε κατά την παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας.
 • Δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως την επιλεγείσα γλώσσα, το μέγεθος κειμένου, τη διάταξη σελίδας ή τα χρώματα.
 • Δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που επιλέξατε (π.χ. ποια προϊόντα προσθέσατε στο καλάθι αγορών σας), ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η παραγγελία σας. 
 • Αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, του e-shop μας, συχνότητα επίσκεψης κάθε σελίδας του ιστοτόπου μας (ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας). 
 • Πηγές επισκεψιμότητας (δηλαδή, από ποια ιστοσελίδα παραπεμφθήκατε στη δική μας).

Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε στα δεδομένα των Cookies μας πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Αποθηκεύουμε μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας, το οποίο μας βοηθά να ανακτήσουμε το προφίλ και τις προτιμήσεις χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίψει όλα τα cookies ή να σας υποδεικνύει κάθε φορά την αποστολή τους. Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι τα cookies είναι αναγκαία για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και αν επιλέξετε την απόρριψή τους, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  όλες τις υπηρεσίες μας.

Χρήση Cookies τρίτων μερών 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων, η οποία χρησιμοποιεί τα Cookies, για να αναλύσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη. Μέσω της εν λόγω τεχνολογίας, συλλέγουμε ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, όπως, αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε  και εργαλεία διαφήμισης της Google Analytics (συμπεριλαμβανομένου του Google (AdWords Remarketing), του Google Display Network Impression Reporting ή του Google Analytics Demographics and Interest Reporting).

Επίσης ενδέχεται να συνάψουμε συμβάσεις με διαφημιστικά δίκτυα ή πλατφόρμες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν ως κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Linkedin και το Pinterest, που συγκεντρώνουν διευθύνσεις IP και άλλες πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, web server logs και web beacons στον ιστότοπό μας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας, σε ιστότοπους και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία τρίτων μερών και στις διαφημίσεις μας σε ιστότοπους τρίτων. Οι εν λόγω πάροχοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ σχετικά με εσάς και να παρέχουν διαφημίσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας (συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών που δεν είναι συνδεδεμένες με εμάς). Αυτή η διαδικασία μας βοηθά να διαχειριστούμε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών μας ενεργειών. 

Κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, μια ειδοποίηση για τα cookies θα σας ενημερώσει για την χρήση τους. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον κάνετε αποδοχή αυτών ή συνεχίσετε την περιήγησή σας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα cookies ανά πάσα στιγμή, να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αυτά τα cookies καθώς και και να  εξαιρεθείτε από τα ανωτέρω εργαλεία διαφήμισης και τεχνολογίες marketing. Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι τα cookies είναι αναγκαία για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και η απόρριψης τους ή η προσαρμογή των προτιμήσεων μπορεί να απενεργοποιήσει συγκεκριμένες λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου.

Χρήση Πρωτοκόλλου SSL(Secure Sockets Layer)

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς OnLine εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους μέσω διαδικτύου. Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί, όλες οι πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει, εάν τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη μεταφορά. 

Δεδομένα Τρίτων

Στην περίπτωση που μας δίνετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, όπως π.χ. στην περίπτωση αποστολής δώρου σε τρίτο πρόσωπο ή πραγματοποίησης πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που ανήκει σε πρόσωπο διαφορετικό από εσάς που  πραγματοποίησατε την παραγγελία, εγγυάστε ότι έχετε ενημερώσει τους εν λόγω τρίτους για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα.

IV. ΣΚΟΠΟΙ / ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς:

ΣΚΟΠΟΣ  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
Εγγραφή ως χρήστης / πελάτης

Η επεξεργασία των δεδομένων που μας δίνετε είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να εγγραφείτε ως χρήστης και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την εγγραφή σας.  

Συγκατάθεση χρηστών και πελατών
Παροχή των υπηρεσιών μας

Βασικός σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εξ’ αποστάσεως πώληση των προϊόντων μας μέσω του e-shop μας. Περιλαμβάνεται ενδεικτικά:

 • η κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης πώλησης
 • η πληρωμή και η παράδοση των προϊόντων
 • η επικοινωνία για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας 
 • η επικοινωνία για την εν γένει πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα μας και τις παραγγελίες σας.
 • η συμμόρφωση της Εταιρείας μας με έννομες υποχρεώσεις της (π.χ. αρχειοθέτηση για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους) 
Εκτέλεση σύμβασης πώλησης προϊόντων.
Εξυπηρέτηση πελατών 

Περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας, του τηλεφωνικού μας κέντρου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

Εξυπηρέτηση εννόμου συμφέροντος να ανταποκριθούμε στα αιτήματά / ερωτήματά σας.

Εκτέλεση σύμβασης πώλησης, όταν η επικοινωνία σχετίζεται με την παραγγελία σας

Διαφήμιση – Προωθητικές ενέργειες

Εφόσον μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. 

Περιλαμβάνεται:

 • η αποστολή newsletter και προωθητικών – διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα μας, την ιστοσελίδα μας, την εταιρεία μας, τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, προσφορές, διαγωνισμούς κλπ.
 • η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω Cookies, google analytics κ.λπ. 
Συγκατάθεση χρηστών και πελατών

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να σταματήσετε να δέχεστε ενημερώσεις από εμάς, είτε χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου, είτε μέσω του σχετικού πεδίου στον λογαριασμό σας, είτε με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@biglittleones.gr 

Βελτίωση των υπηρεσιών μας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να συνάγουμε χρήσιμες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας. Περιλαμβάνεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω Cookies, google analytics κ.λπ.

Συγκατάθεση χρηστών και πελατών
Συνδρομή των δημοσίων αρχών όταν υποχρεούμαστε εκ του νόμου

Περιλαμβάνεται η συνδρομή των δημοσίων αρχών σε υποθέσεις έρευνας και εξάλειψης ποινικών αδικημάτων κ.λπ. καθώς και η συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές υποχρεώσεις μας και τις εν γένει υποχρεώσεις μας προς τις δημόσιες αρχές.

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση

Η «BIG LITTLE ONES IKE» μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο, α) εάν ο σκοπός της περαιτέρω επεξεργασίας είναι συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων και β) εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία για σκοπό, που είναι νέος και μη συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων. 

V. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοί μας. Επιπλέον, για  την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις κάτωθι κατηγορίες αποδεκτών:

 • Συνεργαζόμενες εταιρείες που έχουν σχέση με την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων
 • Επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών, π.χ. υπηρεσιών marketing, διαφήμισης και εταιρείες παροχής υποστήριξης, βελτιστοποίησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων
 • Πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την διαδικασία πληρωμής των προϊόντων μας 
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε αυτά με την ιστοσελίδα μας 
 • Ελεγκτές και επαγγελματίες σύμβουλοι (π.χ. δικηγόροι, λογιστές)
 • Προμηθευτές μας για τυχόν αιτήματά σας που αφορούν προϊόντα τους

Οι εν λόγω τυχόν αποδέκτες των δεδομένων σας, επιλέγονται με προσοχή, ελέγχονται από εμάς και είναι υποχρεωμένοι να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας μπορεί να χρειαστεί να διαβιβαστούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τις υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή και/ή υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης σε περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης. Αν απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο η τυχόν εκδοθείσα δικαστική απόφαση. 

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία μας δεν θα μοιραστεί με άλλους με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση.

VI. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η Εταιρεία μας έχει υιοθετήσει διαδικασίες και επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL, όπως αναφέρεται παραπάνω, firewalls, antispam, antimalware και antivirus, ενώ εφαρμόζουμε πολιτικές προστασίας όσον αφορά τη φυσική πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών μας. 

VII. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι σκοποί της εκάστοτε επεξεργασίας.

Ειδικότερα, για την διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας, θα επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης, δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε. Το ίδιο ισχύει και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

Στην περίπτωση πραγματοποίησης εκ μέρους σας αγοράς προϊόντων μας, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά  αυτή και για την συμμόρφωσή μας με τις νόμιμες φορολογικές υποχρεώσεις μας.

Στην περίπτωση συμμετοχής σας σε τυχόν προωθητικές ενέργειες / διαγωνισμούς κλπ,  τα δεδομένα σας θα φυλάσσονται για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νομίμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση των σχετικών προϊόντων ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώματος.

Στην περίπτωση μεταξύ μας επικοινωνίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος / ερωτήσεως εκ μέρους σας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα / ερώτημά σας.

Επιπλέον των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι θα διατηρούμε τα δεδομένα σας δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρούμε στην διαγραφή των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

VIIΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ

Η γνώση σας για τα δικαιώματά σας, αναφορικά με την επεξεργασία από την Εταιρεία μας των προσωπικών δεδομένων σας, είναι σημαντική για εμάς. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 3. Το δικαίωμα της διόρθωσης, δηλαδή να διορθώσουμε προσωπικά σας δεδομένα, που μπορεί να είναι ελλιπή ή ανακριβή. 
 4. Το δικαίωμα της διαγραφής (δικαίωμα στη «λήθη»), δηλαδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε (εκτός αν υπάρχει νομικός λόγος που να μας το απαγορεύει)
 5. Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 6. Το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε μια κοινή μορφή αρχείου και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη εταιρεία.
 7. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, λ.χ. για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 8. Το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
 9. Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Παρακαλείσθε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι στα ερωτήματά –αιτήματά σας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σωστά σε αυτά.

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή για να εξασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δικαιώματά σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας και αυτό ως μέτρο ασφαλείας προκειμένου τα προσωπικά σας δεδομένα να μην αποκαλυφθούν σε τρίτους. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε αίτημά σας, σε κάθε δε περίπτωση  εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας ή αριθμού αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. 

IX. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τους όρους της παρούσας Πολιτικής σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, ή στο μέλλον αποσύρετε την αποδοχή σας αυτή, τότε κατά περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προϊόντα και υπηρεσίες μας, για τα οποία η χορήγηση συναίνεσης για επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη, είτε να μην μπορεί να εκκινήσει ή να συνεχιστεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση.

Χ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Εταιρεία μας συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πολιτικής. Για το λόγο αυτό σας συστήνουμε να ελέγχετε την πολιτική αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της, καθώς η πολιτική αυτή δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση / ενημέρωσή σας. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2018.